Poslanik (ﷺ) je rekao, "Nema bolesti što je Allah stvorio, a da nije stvorio lijek."

— Sahih al-Bukhari 5678