Članarina

PLAĆANJE ČLANARINE

Upravni odbor Zajednice je donio Odluku o visini, načinu i uslovima plaćanja jedinstvene članarine 2020. godine kojom određuje se iznos, način i uvjeti plaćanja jedinstvene članarine

Izglašene su sljedeće kategorije i visine clanarine:

  • Penzioneri $120 (svaki dodatni penzioner $60)

  • Porodica sa jednim zaposlenim ima članarinu u iznosu od $180,00

  • Porodice u kojima rade dva člana, članstvo iznosi $240,00 ili više

  • Porodica u kojoj rade tri člana, članstvo iznosi $300,00 ili više

  • Porodica u kojoj rade četiri člana, članstvo iznosi $360,00 ili više

Kako uplatiti članarinu

Članarinu možete platiti na različite načine. Članarina se plaća putem blagajne koja se nalazi na našoj adresi. Može platiti u gotovini, čekom ili debitnom karticom. A možete i izvršiti uplatu putem interneta sa debitnom karticom ovdje.