Donacija

Donacije se mogu uplatiti na sljedeće načine

Donacija Putem Debit Kartice

Par Hadisa

Priča Abu Huraira: Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Za svaki zglob ljudskog tijela (u znak zahvalnosti Allahu) svaki se dan treba iznijeti (obavezno) Sadaka (ljubav prema Allahu). Suditi pravedno između dvije osobe smatra se Sadakom, i pomoci čovjeku na jahačku životinju ili pomoci mu da je vozi ili podici njegov prtljag na zivotinju, takođe se smatra Sadakom, i reći dobru riječ je sadaka, i svaki korak koji napravite k' namaz (u džamiji) takođe je Sadaqa i da uklonite štetnu stvar s puta je sadaqa. " (Sahih al-Bukhari 2989)

Ebu Dharr je rekao da je Allahov Poslanik rekao: "Osmijeh prema bratu je Sadaka, naređivanje dobra i zabranjivanje zla je Sadaka, dati uputstva čoveku izgubljenom u zemlji je Sadaka za tebe. biti oči za čovjeka sa lošim vidom je sadaka, tvoje uklanjanje kamena, trnja ili kosti sa puta je Sadaka za vas. Vaše sipanje onoga što ostane iz vaše kante u kantu vašeg brata Sadaka je za vas." (Jami` at-Tirmidhi 1956)